Close
Dubrave 3, 78400 Gradiška, BiH
+387 51 921 317 info@ekobih.ba

Otkup, transport i prerada

Osnovna djelatnost firme Mulalić d.o.o.
je sakupljanje i otkup otpadnog jestivog ulja i masti na području Bosne i Hercegovine.

Pročitajte više

Brzo i kvalitetno

Prisutni smo na području cijele Bosne i Hercegovine
sa oko 400 zadovoljnih poslovnih partnera kojima
sakupljamo navedeni otpad.

Pročitajte više

11 godina na području BiH

Firma je aktivno počela sa sakupljanjem i otkupom korištenog jestivog ulja prije 11 godina i sada smo na području BiH vodeća firma. Samim tim firma je ostvarila znatan razvoj i uspjeh koji je dao evidentne i pozitivne rezultate.