Close
Dubrave 3, 78400 Gradiška, BiH
+387 51 921 317 info@ekobih.ba

Deklaracije i otkup jestivog ulja

Dozvole koje posjeduje poduzeće Mulalić d.o.o. dokaz su kvaliteta naših usluga, tu se prvenstveno misli na certifikat ISCC EU. Više o ovom certifikatu pogledajte ovdje.

Nudimo Vam brzo i kvalitetno zbrinjavanje otpadnog jestivog ulja i masti životinjskog porijekla na slijedeći način:

– potpisuje se ugovor o otkupu/odvozu otpadnog jestivog ulja,

– dostavljamo vam pravilno označenu ambalažu za odlaganje otpadnog jestivog ulja,

– kod redovnog odvoza (u našem trošku), dajemo prateći list koji ovjeravamo,

– uslugu nudimo BESPLATNO.

Ako ste zainteresovani za kvalitetnu i pravovremenu uslugu zbrinjavanja kontaktirajte nas putem telefona, e-maila ili klikom ovdje. Dozovle koje posjedujemo se nalaze na slikama i pdf formatima ispod slika. Pored ekološke dolzove i dozvole za upravljanje otpadom, Mulalić d.o.o. posjeduje i ISO certifikat, kojim se potvrđuje naš kvalitet. Za više informacija možete nas kontaktirati.