Close
Dubrave 3, 78400 Gradiška, BiH
+387 51 921 317 info@ekobih.ba

EKOBIH

ISCC EU je međunarodno priznat standard za održivu kontrolu biomase i biogoriva, koji slijedi zahtjevima direktive za obnovljive izvore energije (engl. RED – Renewable Energy Directive).

Ciljevi, koje slijedi RED su:

– smanjenje ispuštanja stakleničkih plinova mjerene za čitav lanac dobave od sirovine do konačne produkcije biogoriva u odnosu na ispuštanje fosilnih goriva, minimalno za 35%.
– od 1.7. 2017 zahtjev minimalne redukcije se povećava na 50%
– sa 1.1.2018 zahtjev minimalne redukcije GHG emisija se povećava na 60%

Na osnovu tih ciljeva, ISCC se usmjerava na postizanje međunarodne prakse prema transparentom sistemu za certifikaciju biomase i bioenergije.

ISCC se fokusira na:

– zelenoj i zdravoj planeti
– implementaciju nultog krčenja šuma
– zaštitu prirodnih dobara i postizanje društvene odgovornosti o održivom upravljanju sa prirodnim izvorima
– zaštita zemljišta sa visokom vrijednosti biološke raznolikosti i visokog udjela ugljika
– zaštita tla, vode i zraka
– usklađenost s ljudskim, radnim i zemaljskim pravima
– mjerenje i smanjenje emisija stakleničkih plinova
– sljedivost kroz opskrbne lance
– integracija malih vlasnika u međunarodne lance opskrbe
– usklađenost sa zakonima i međunarodnim ugovorima
– dobru praksu upravljanja

Bitne osobine ISCC-ja su nezavisnost, transparentnost i međunarodna orijentacija sistema.

ISCC pečat odvaja održivu biomasu i bioenergiju od neodržive i sa tim stimuliše proizvođače i procesore tih sirovina, da osvoje održivo ponašanje na svakodnevnoj bazi.