Close
Dubrave 3, 78400 Gradiška, BiH
+387 51 921 317 info@ekobih.ba

EKOBIH

Preduzeće Mulalić d.o.o. je firma u privatnom vlasništvu, osnovana 2005 godine sa sjedištem u Dubravama. Djelatnost firme je sakupljanje i otkup otpadnog jestivog ulja i masti.

Nudimo brzo i kvalitetno sakupljanje otpadnih jestivih ulja. Prisutni smo na području cijele Bosne i Hercegovine sa oko 400 zadovoljnih poslovnih partnera kojima sakupljamo navedeni otpad. Tako sakupljene sirovine plasiramo na tržište EU.

Povećanjem potrebe za sirovinama preduzeće MULALIĆ EKOLOGIJA razvija i širi sopstvenu mrežu za sakupljanje i otkup otadnog jestivog ulja iz kuhinja, restorana, hotela, motela, ribarnica i od svih ostalih subjekata koji u svojoj djelatnosti proizvode ovu vrstu otpada.

Sakupljanje i otkup otpadnog jestiviog ulja obavljamo na slijedeći način:

– Potpisuje se ugovor o otkupu otpadnog jestivog ulja,
– Dostavljamo vam ambalažu od za odlaganje otpadnog jestivog ulja,
– Redovan odvoz o našem trošku (po potrebi, odnosno količini koju skupite),
– Kod svakog preuzimanje otpadnog jestivog ulja naš vozač vam ovjerava prateći list.