17 godina na području BiH


Firma je aktivno počela sa sakupljanjem i otkupom korištenog jestivog ulja prije 11 godina i sada smo na području BiH vodeća firma. Samim tim firma je ostvarila znatan razvoj i uspjeh koji je dao evidentne i pozitivne rezultate.

RECIKLAŽA

otkup, transport i prerada

Osnovna djelatnost firme Mulalić d.o.o. je sakupljanje i otkup otpadnog jestivog ulja i masti na područu Bosne i Hercegovine.

EKOBIH

Brzo i kvalitetno

Prisutni smo na području cijele Bosne i Hercegovine sa oko 400 zadovoljnih poslovnih partnera kojima sakupljamo navedeni otpad.