ISCC EU
Mulalić ekologija


ISCC EU je međunarodno priznat standard za održivu kontrolu biomase i biogoriva, koji slijedi zahtjevima direktive za obnovljive izvore energije (engl. RED – Renewable Energy Directive). Ciljevi, koje slijedi RED su: – smanjenje ispuštanja stakleničkih plinova mjerene za čitav lanac dobave od sirovine do konačne produkcije biogoriva u odnosu na ispuštanje fosilnih goriva, minimalno za 35%. – od 1.7. 2017 zahtjev minimalne redukcije se povećava na 50% – sa 1.1.2018 zahtjev minimalne redukcije GHG emisija se povećava na 60% Na osnovu tih ciljeva, ISCC se usmjerava na postizanje međunarodne prakse prema transparentom sistemu za certifikaciju biomase i bioenergije.


ISCC se fokusira na:

 • Zelenoj i zdravoj planeti
 • Implementaciju nultog krčenja šuma
 • Zaštitu prirodnih dobara i postizanje društvene odgovornosti o održivom upravljanju sa prirodnim izvorima
 • Zaštita zemljišta sa visokom vrijednosti biološke raznolikosti i visokog udjela ugljika
 • Zaštita tla, vode i zraka
 • Usklađenost s ljudskim, radnim i zemaljskim pravima
 • Mjerenje i smanjenje emisija stakleničkih plinova
 • Sljedivost kroz opskrbne lance
 • Integracija malih vlasnika u međunarodne lance opskrbe
 • Usklađenost sa zakonima i međunarodnim ugovorima
 • Dobru praksu upravljanja

Bitne osobine ISCC-ja su nezavisnost, transparentnost i međunarodna orijentacija sistema. ISCC pečat odvaja održivu biomasu i bioenergiju od neodržive i sa tim stimuliše proizvođače i procesore tih sirovina, da osvoje održivo ponašanje na svakodnevnoj bazi.