EKOBIH
Mulalić ekologija


Ko smo mi?


Preduzeće Mulalić d.o.o. je firma u privatnom vlasništvu, osnovana 2005 godine sa sjedištem u Dubravama. Djelatnost firme je sakupljanje i otkup otpadnog jestivog ulja i masti. Nudimo brzo i kvalitetno sakupljanje otpadnih jestivih ulja. Prisutni smo na području cijele Bosne i Hercegovine sa oko 400 zadovoljnih poslovnih partnera kojima sakupljamo navedeni otpad. Tako sakupljene sirovine plasiramo na tržište EU. Povećanjem potrebe za sirovinama preduzeće MULALIĆ EKOLOGIJA razvija i širi sopstvenu mrežu za sakupljanje i otkup otadnog jestivog ulja iz kuhinja, restorana, hotela, motela, ribarnica i od svih ostalih subjekata koji u svojoj djelatnosti proizvode ovu vrstu otpada.Sakupljanje i otkup otpadnog jestiviog ulja obavljamo na slijedeći način:


  • Potpisuje se ugovor o otkupu otpadnog jestivog ulja.
  • Dostavljamo vam ambalažu od za odlaganje otpadnog jestivog ulja.
  • Redovan odvoz o našem trošku (po potrebi, odnosno količini koju skupite).
  • Kod svakog preuzimanje otpadnog jestivog ulja naš vozač vam ovjerava prateći list.